Beste Mr French,

Het spijt me dat ik u melding moet maken van het feit dat uw dierbare zoon op 15 juni gedood werd in de strijd. Hij stierf zoals het een goede soldaat betaamt – een soldaat die zijn nobele plicht vervult voor Koning en land. Hij werkte aan de borstwering van een loopgraaf toen vier kogels van een machinegeweer hem troffen en hem op slag doodden.

Hij werd tussen zijn kameraden begraven in een bos, en zijn graf wordt zorgvuldig onderhouden door zijn vrienden in het bataljon. Ik betuig u mijn diep medeleven en bid dat de Almachtige God hem genadig mag zijn en dat hij u bijstaat en kracht geeft in uw beproeving.

Mag ik u herinneren aan de tekst uit het 15de hoofdstuk van St. John’s Gospel, alsook het 14de vers? ‘Groter eer kan een man niet te beurt vallen, dan dat hij zijn leven geeft voor zijn kameraden’.

Hoogachtend

M.A.O. Mayne

C of E Chaplain